Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za obdobie šk. r. 2020/2021, dátum zverejnenia 30.10.2021
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2021/2022 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2021/2022
Dátum zverejnenia 2.9.2021
SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2019/2020, dátum zverejnenia 30.10.2020
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2020/2021 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2020/2021
Dátum zverejnenia 30.8.2020
SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2018/2019, dátum zverejnenia 25.10.2019
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2019/2020 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2019/2020
Dátum zverejnenia 2.9.2019
SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2017/2018, dátum zverejnenia 26.10.2018
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2018/2019 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2018/2019
Dátum zverejnenia 3.9.2018
SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2016/2017, dátum zverejnenia 16.11.2017
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2017/2018 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2017/2018
Dátum zverejnenia 5.10.2017
SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2015/2016, dátum zverejnenia: 29.11.2016
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2016/2017 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2016/2017
Dátum zverejnenia 2.9.2016
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2014/2015
Dátum zverejnenia 29.9.2014
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2013/2014 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2013/2014
Dátum zverejnenia 24.9.2013
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2012/2013 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2012/2013
Dátum zverejnenia 10.9.2012
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2011/2012 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2011/2012
ISCED 1 B – Primárne umelecké vzdelanie (1., 2., 3. a 4. ročník 1.časti I. stupňa ) dátum zverejnenia: 20.09.2011