Kolektívna zmluva zamestnancov ZUŠ 2023_2024 Kolektívna zmluva zamestnancov ZUŠ 2023_2024
Dátum zverejnenia 29.12.2022
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2021/2022 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2021/2022
Dátum zverejnenia 17.10.2022
Školský vzdelávací program na šk. r. 2022/2023 Školský vzdelávací program na šk. r. 2022/2023
Dátum zverejnenia 29.8.2022
Dodatok č.4 ku Kolektívnej zmluve ZUŠ Dodatok č.4 ku Kolektívnej zmluve ZUŠ
Dátum zverejnenia 23.8.2022
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve ZUŠ Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve ZUŠ
Dátum zverejnenia 25.4.2022
Príloha 2 k Dodatku č.2 ku Kolektívnej zmluve ZUŠ Príloha 2 k Dodatku č.2 ku Kolektívnej zmluve ZUŠ
Dátum zverejnenia 17.12.2021
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve ZUŠ Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve ZUŠ
Dátum zverejnenia 17.12.2021
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve ZUŠ Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve ZUŠ
Dátum zverejnenia 17.12.2021
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za obdobie šk. r. 2020/2021, dátum zverejnenia 30.10.2021
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2021/2022 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2021/2022
Dátum zverejnenia 2.9.2021
Kolektívna zmluva zamestnancov ZUŠ Kolektívna zmluva zamestnancov ZUŠ
dátum zverejnenia 31.12.2020
SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2019/2020, dátum zverejnenia 30.10.2020
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2020/2021 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2020/2021
Dátum zverejnenia 30.8.2020
SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2018/2019, dátum zverejnenia 25.10.2019
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve zamestnatncov ZUŠ Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve zamestnatncov ZUŠ
dátum zverejnenia 9.9.2019
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2019/2020 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2019/2020
Dátum zverejnenia 2.9.2019
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve zamestnancov ZUŠ Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve zamestnancov ZUŠ
dátum zverejnenia 12.12.2018
SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2017/2018, dátum zverejnenia 26.10.2018
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2018/2019 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2018/2019
Dátum zverejnenia 3.9.2018
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve zamestnancov ZUŠ Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve zamestnancov ZUŠ
dátum zverejnenia 1.6.2018
Kolektívna zmluva zamestnancov ZUŠ Kolektívna zmluva zamestnancov ZUŠ
dátum zverejnenia 21.12.2017
SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2016/2017, dátum zverejnenia 16.11.2017
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2017/2018 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2017/2018
Dátum zverejnenia 5.10.2017
SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2015/2016, dátum zverejnenia: 29.11.2016
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2016/2017 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2016/2017
Dátum zverejnenia 2.9.2016
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2014/2015
Dátum zverejnenia 29.9.2014
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2013/2014 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2013/2014
Dátum zverejnenia 24.9.2013
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2012/2013 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2012/2013
Dátum zverejnenia 10.9.2012
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2011/2012 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2011/2012
ISCED 1 B – Primárne umelecké vzdelanie (1., 2., 3. a 4. ročník 1.časti I. stupňa ) dátum zverejnenia: 20.09.2011