Hudobný odbor

Študijné zameranie – spev, základy hudobnej kompozície  a hra na hudobnom nástroji:
hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, viole, violončele, kontrabase,gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, pozaune,tube, bicích nástrojoch.

Vyučovanie prebieha na :

-Teplickej 50
-Teplickej 94 (elokované pracovisko)
-Štúrovej 6 (elokované pracovisko)
-ZŠ vo Veľkých Kostoľanoch (elokované pracovisko)
-Prípravné štúdium sa vyučuje na Teplickej 94 (elokované pracovisko)