Hudobný odbor

Študijné zameranie – spev, základy hudobnej kompozície  
a hra na hudobnom nástroji: hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, 
husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, zobcovej flaute,
priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, pozaune, tube
a bicích nástrojoch.

Vyučovanie prebieha na :

-Teplickej 50
-Teplickej 94 (elokované pracovisko)
-Štúrovej 6 (elokované pracovisko)
-Prípravné štúdium sa vyučuje na Teplickej 94 (elokované pracovisko)
-ZŠ vo Veľkých Kostoľanoch (elokované pracovisko) je k 31.8.2022 Zrušené!