OZNAMY

NEAKTUÁLNE

Oznam o voľnom pracovnom mieste zus VO od 1_9_2024 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus VO od 1_9_2024
Zverejnené 5.3.2024
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus klavír a korepetícia od 1_5_2024 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus klavír a korepetícia od 1_5_2024
Zverejnené 5.1.2024
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus hudobný odbor dych. drevené nástroje od 1.9.2023 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus hudobný odbor dych. drevené nástroje od 1.9.2023
Zverejnené 11.8.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus výtvarný odbor od 1_9_2023 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus výtvarný odbor od 1_9_2023
Zverejnené dňa 7.7.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus výtvarný odbor 9_2023 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus výtvarný odbor 9_2023
Zverejnené dňa 7.6.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus hud_náuka od 9_2023 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus hud_náuka od 9_2023
Zverejnené dňa 27.4.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus klavír a korepetícia od 9_2023 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus klavír a korepetícia od 9_2023
Zverejnené dňa 27.4.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus bicie nástroje od 9_2023 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus bicie nástroje od 9_2023
Zverejnené dňa 27.4.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus drev_dych_nástroje od 9_2023 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus drev_dych_nástroje od 9_2023
Zverejnené dňa 27.4.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste hudobná náuka od 14_3_2022 Oznam o voľnom pracovnom mieste hudobná náuka od 14_3_2022
Zverejnené dňa 1.2.2022
Oznam-o-volnom-pracovnom-mieste-zus-hud_nauka-2021_2022.pdf
Oznam-o-volnom-pracovnom-mieste-zus-spev-2021_2022.pdf
Oznam-o-volnom-pracovnom-mieste-zus-hra-na-keyboarde-2021_2022.pdf
Oznam-o-volnom-pracovnom-mieste-zus-hra-na-drevene-dychove-nastroje-2021_2022.pdf
Oznam-o-volnom-pracovnom-mieste-zus-VO-2021_2022.pdf
Oznam-o-volnom-pracovnom-mieste-zus-TO-korepetitor-2021_2022.pdf
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - administratívny pracovník Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - administratívny pracovník
Zverejnené dňa 25.1.2021
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor v tanečnom odbore Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor v tanečnom odbore
Zverejnené dňa 12.7.2019
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - dirigent Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - dirigent
Zverejnené dňa 12.7.2019
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (spev) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (spev)
Zverejnené dňa 12.7.2019
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (hra na gitare) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (hra na gitare)
Zverejnené dňa 16. 7. 2018
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- korepetítor v tanečnom odbore Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- korepetítor v tanečnom odbore
Zverejnené dňa 16. 7. 2018
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (spev) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (spev)
Zverejnené dňa 24. 4. 2017
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- korepetítor v tanečnom odbore Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- korepetítor v tanečnom odbore
Zverejnené dňa 24. 4. 2017
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (hudobná náuka) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (hudobná náuka)
Zverejnené dňa 24. 4. 2017
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor v tanečnom odbore Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor v tanečnom odbore
Zverejnené dňa 10. 5. 2016
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (keyboard) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (keyboard)
Zverejnené dňa 10. 5 .2016
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (hudba, počítač) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (hudba, počítač)
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor pre tanečný odbor Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor pre tanečný odbor
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor pre hudobný odbor Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor pre hudobný odbor
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (keyboard) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (keyboard)
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (spev) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (spev)
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (klavír) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (klavír)
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (gitara) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (gitara)
Zverejnené dňa 9.1.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - upratovačka Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - upratovačka
Zverejnené dňa 6.5.2014
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ spevu Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ spevu
Zverejnené dňa 6.5.2014
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus VO od 1_9_2024 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus VO od 1_9_2024
Zverejnené 5.3.2024
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus klavír a korepetícia od 1_5_2024 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus klavír a korepetícia od 1_5_2024
Zverejnené 5.1.2024

NEAKTUÁLNE

Oznam o voľnom pracovnom mieste zus hudobný odbor dych. drevené nástroje od 1.9.2023 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus hudobný odbor dych. drevené nástroje od 1.9.2023
Zverejnené 11.8.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus výtvarný odbor od 1_9_2023 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus výtvarný odbor od 1_9_2023
Zverejnené dňa 7.7.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus výtvarný odbor 9_2023 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus výtvarný odbor 9_2023
Zverejnené dňa 7.6.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus hud_náuka od 9_2023 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus hud_náuka od 9_2023
Zverejnené dňa 27.4.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus klavír a korepetícia od 9_2023 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus klavír a korepetícia od 9_2023
Zverejnené dňa 27.4.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus bicie nástroje od 9_2023 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus bicie nástroje od 9_2023
Zverejnené dňa 27.4.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste zus drev_dych_nástroje od 9_2023 Oznam o voľnom pracovnom mieste zus drev_dych_nástroje od 9_2023
Zverejnené dňa 27.4.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste hudobná náuka od 14_3_2022 Oznam o voľnom pracovnom mieste hudobná náuka od 14_3_2022
Zverejnené dňa 1.2.2022
Oznam-o-volnom-pracovnom-mieste-zus-hud_nauka-2021_2022.pdf
Oznam-o-volnom-pracovnom-mieste-zus-spev-2021_2022.pdf
Oznam-o-volnom-pracovnom-mieste-zus-hra-na-keyboarde-2021_2022.pdf
Oznam-o-volnom-pracovnom-mieste-zus-hra-na-drevene-dychove-nastroje-2021_2022.pdf
Oznam-o-volnom-pracovnom-mieste-zus-VO-2021_2022.pdf
Oznam-o-volnom-pracovnom-mieste-zus-TO-korepetitor-2021_2022.pdf
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - administratívny pracovník Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - administratívny pracovník
Zverejnené dňa 25.1.2021
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor v tanečnom odbore Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor v tanečnom odbore
Zverejnené dňa 12.7.2019
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - dirigent Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - dirigent
Zverejnené dňa 12.7.2019
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (spev) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (spev)
Zverejnené dňa 12.7.2019
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (hra na gitare) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (hra na gitare)
Zverejnené dňa 16. 7. 2018
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- korepetítor v tanečnom odbore Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- korepetítor v tanečnom odbore
Zverejnené dňa 16. 7. 2018
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (spev) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (spev)
Zverejnené dňa 24. 4. 2017
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- korepetítor v tanečnom odbore Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- korepetítor v tanečnom odbore
Zverejnené dňa 24. 4. 2017
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (hudobná náuka) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (hudobná náuka)
Zverejnené dňa 24. 4. 2017
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor v tanečnom odbore Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor v tanečnom odbore
Zverejnené dňa 10. 5. 2016
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (keyboard) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (keyboard)
Zverejnené dňa 10. 5 .2016
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (hudba, počítač) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (hudba, počítač)
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor pre tanečný odbor Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor pre tanečný odbor
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor pre hudobný odbor Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor pre hudobný odbor
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (keyboard) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (keyboard)
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (spev) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (spev)
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (klavír) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (klavír)
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (gitara) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (gitara)
Zverejnené dňa 9.1.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - upratovačka Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - upratovačka
Zverejnené dňa 6.5.2014
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ spevu Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ spevu
Zverejnené dňa 6.5.2014