OZNAMY

name Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (spev)
Zverejnené dňa 24. 4. 2017
name Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- korepetítor v tanečnom odbore
Zverejnené dňa 24. 4. 2017
name Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (hudobná náuka)
Zverejnené dňa 24. 4. 2017
name Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor v tanečnom odbore
Zverejnené dňa 10. 5. 2016
name Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (keyboard)
Zverejnené dňa 10. 5 .2016
name Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (hudba, počítač)
Zverejnené dňa 26.11.2015
name Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor pre tanečný odbor
Zverejnené dňa 26.11.2015
name Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor pre hudobný odbor
Zverejnené dňa 26.11.2015
name Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (keyboard)
Zverejnené dňa 26.11.2015
name Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (spev)
Zverejnené dňa 26.11.2015
name Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (klavír)
Zverejnené dňa 26.11.2015
name Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (gitara)
Zverejnené dňa 9.1.2015
name Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - upratovačka
Zverejnené dňa 6.5.2014
name Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ spevu
Zverejnené dňa 6.5.2014
name Oznámenie o zadávaní zákazky - doprava
Zverejnené dňa 19.2.2014
name Oznámenie o zadávaní zákazky - nákup archivačných plechových skríň 3ks
Zverejnené dňa 19.2.2014
name Oznámenie o zadávaní zákazky - nákup počítačov 6 ks
Zverejnené dňa 19.2.2014
name Oznámenie o zadávaní zákazky -kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien
Zverejnené dňa 19.2.2014
name Oznámenie o zadávaní zákazky - LCD monitory
Zverejnené dňa 13.12.2013
name Oznámenie o zadávaní zákazky- inštalovanie ventilácie
Zverejnené dňa 3.12.2013
name Oznámenie o zadávaní zákazky - stropy
Zverejnené dňa 29.11.2013
name Oznámenie o zadávaní zákazky - dlažba obklady
Zverejnené dňa 29.11.2013

name Oznámenie o zadávaní zákazky - ladenie klavírov
Zverejnené dňa 25.9.2013