OZNAMY

OZNAMY O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH

NEAKTUÁLNE

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - administratívny pracovník Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - administratívny pracovník
Zverejnené dňa 25.1.2021
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor v tanečnom odbore Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor v tanečnom odbore
Zverejnené dňa 12.7.2019
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - dirigent Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - dirigent
Zverejnené dňa 12.7.2019
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (spev) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (spev)
Zverejnené dňa 12.7.2019
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (hra na gitare) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (hra na gitare)
Zverejnené dňa 16. 7. 2018
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- korepetítor v tanečnom odbore Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- korepetítor v tanečnom odbore
Zverejnené dňa 16. 7. 2018
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (spev) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (spev)
Zverejnené dňa 24. 4. 2017
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- korepetítor v tanečnom odbore Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- korepetítor v tanečnom odbore
Zverejnené dňa 24. 4. 2017
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (hudobná náuka) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste- učiteľ (hudobná náuka)
Zverejnené dňa 24. 4. 2017
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor v tanečnom odbore Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor v tanečnom odbore
Zverejnené dňa 10. 5. 2016
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (keyboard) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (keyboard)
Zverejnené dňa 10. 5 .2016
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (hudba, počítač) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (hudba, počítač)
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor pre tanečný odbor Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor pre tanečný odbor
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor pre hudobný odbor Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - korepetítor pre hudobný odbor
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (keyboard) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (keyboard)
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (spev) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (spev)
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (klavír) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (klavír)
Zverejnené dňa 26.11.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (gitara) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ (gitara)
Zverejnené dňa 9.1.2015
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - upratovačka Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - upratovačka
Zverejnené dňa 6.5.2014
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ spevu Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ spevu
Zverejnené dňa 6.5.2014