Dôležité oznamy a dokumenty

                                                            Vyjadrujeme rodine úprimnú sústrasť.
                                                                           Lenka odpočívaj v pokoji.

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY !

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94, 92101 Piešťany
Štúrova ul. č.6, 92101 Piešťany