Oznam o výsledku prijímacích skúšok Tanečný odbor

Oznam-o-vysledku-prijimacich-skusok-Tanecny-odbor.pdf

Oznam o výsledku prijímacích skúšok Výtvarný odbor

Oznam o výsledku prijímacích skúšok Výtvarný odbor Oznam o výsledku prijímacích skúšok Výtvarný odbor

Oznam o výsledku prijímacích skúšok Hudobný odbor

Oznam-o-vysledku-prijimacich-skusok-Hudobny-odbor.pdf

Rozvrh Hudobnej Náuky od 10.5.2021 - prezenčne a dištančne

Rozvrh-Hudobnej-Nauky-od-10_5_2021.pdf

Dôležité oznamy


Základná umelecká škola od 28.6.2021 realizuje vzdelávanie 
pre všetkých žiakov školy bez obmedzenia veku a pre všetky odbory
kombinovaným spôsobom a to formou prezenčnou aj dištančnou.

Vzhľadom k uvedenej kombinácii je nutné kontaktovať vyučujúcich
pre ich postupné usmernenie ku konkrétnej realizácii a termíne
nakoľko môžu nastať aj nečakané zmeny v krátkom priebehu vzdelávania.

Vstup žiakov a ich sprievodu do priestorov školy je podmienený aktuálne 
platnými protipandemickými opatreniami /vyhlásenie nie staršie 
ako 7 dní, R-O-R vrátane preukázateľného uplatnenia výnimiek.

V prípade aktuálnych zmien budú informácie aj na websídle školy čo najskôr.
Súvisiace tlačivo Čestného vyhlásenia ako aj ostatné aktuálne platné
rozhodnutia, uznesenia, usmernenia a vyhlášky 
sú k dispozícii na stiahnutie pod textom. 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti- zamestnanec Vyhlásenie o bezinfekčnosti- zamestnanec
Vyhlásenie o bezinfekčnosti - zákonný zástupca a žiak Vyhlásenie o bezinfekčnosti - zákonný zástupca a žiak
Vyhlásenie o bezinfekčnosti - plnoletý žiak Vyhlásenie o bezinfekčnosti - plnoletý žiak
Vyhlásenie o bezinfekčnosti - návštevníka školy Vyhlásenie o bezinfekčnosti - návštevníka školy
Informácie pre dotknuté osoby - GDPR Informácie pre dotknuté osoby - GDPR
Pravidlá pre vstup do priestorov školy MŠVVaŠ podľa zaradenia okresu od 3_5_2021 Pravidlá pre vstup do priestorov školy MŠVVaŠ podľa zaradenia okresu od 3_5_2021
Manual-Covid-skolsky-Semafor-aktualizovany-27_5_2021_1623707514.pdf
UVZ-SR-vyhlaska_219-k-povinnosti-prekrytia-hornych-dychacich-ciest-od-17_6_2021.pdf
Uznesenie-Vlady-SR-361_2021-k-navrhu-aktualizacie-mapy-okresov-podla-aktualnej-rizikovosti-od-28_6_2021.pdf
UVZ-SR-vyhlaska_217-k-obmedzeniam-prevadzok_aj-hromadnych-podujati_od-14_6_2021.pdf
UVZ-SR-Vyhlaska_223-k-obmedzeniam-hromadnych-podujati-od-28_6_2021.pdf
Uznesenie Vlády SR č.260_2021 od 15.5.2021 o ukončení núdzového stavu ale pokračovaní mimoriadnej situácie Uznesenie Vlády SR č.260_2021 od 15.5.2021 o ukončení núdzového stavu ale pokračovaní mimoriadnej situácie
Rozhodnutie MŠVVaŠ od 17.5.2021 Rozhodnutie MŠVVaŠ od 17.5.2021
COVID AUTOMAT ŠKOLY COVID AUTOMAT ŠKOLY
Stanovisko-k-niektorym-otazkam-suvisiacim-s-obnovenim-skolskeho-vyucovania_1618004911.pdf

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY !

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94, 92101 Piešťany
Štúrova ul. č.6, 92101 Piešťany