Dôležité oznamy a dokumenty

Pani učiteľka Šupenová v pondelok 26.9.2022 NEVYUČUJE 
Od utorka 27.9. zastupovanie zabezpečuje        
p. učiteľka Kuběnová v triede č.3                           
p. učiteľka Ondrášiková v triede č.4

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY !

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94, 92101 Piešťany
Štúrova ul. č.6, 92101 Piešťany