Dôležité oznamy a dokumenty

TAVOS - oznam o rekonštrukcii Štúrovej ulice - kanalizácia a prípojky vody TAVOS - oznam o rekonštrukcii Štúrovej ulice - kanalizácia a prípojky vody

Upozornenie na rekonštrukciu Štúrovej ulice a náhradného vstupu do priestorov školy ZUŠ cez vstup Štefánikova ul. 7

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY !

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94, 92101 Piešťany
Štúrova ul. č.6, 92101 Piešťany