TO - p. Šupenová, p. Ondrášiková a p. Kuběnová 10.5.2021 - pondelok vyučujú dištančne/
videoúlohy (nie on line) a od 11.5.2021 vyučujú prezenčne.

p. Sádeckú zastupuje od 10.5.2021 p. Urbanová prezenčnou formou vzdelávania 
podľa platného rozvrhu hodín

POZOR ZMENA! p. Džambazovič od 10.5.2021 až do 15.5.2021 vyučuje len dištančne !

Rozvrh Hudobnej Náuky od 10.5.2021 - prezenčne a dištančne

Rozvrh-Hudobnej-Nauky-od-10_5_2021.pdf

Dôležité oznamy


Základná umelecká škola od 10.5.2021 realizuje vzdelávanie 
pre všetkých žiakov školy bez obmedzenia veku a pre všetky odbory
kombinovaným spôsobom a to formou prezenčnou aj dištančnou.

Vzhľadom k uvedenej kombinácii je nutné kontaktovať vyučujúcich
pre ich postupné usmernenie ku konkrétnej realizácii a termíne
nakoľko môžu nastať aj nečakané zmeny v krátkom priebehu vzdelávania.

Vstup žiakov a ich sprievodu do priestorov školy je podmienený aktuálne 
platnými protipandemickými opatreniami /čestné vyhlásenie nie staršie 
ako 7 dní, R-O-R vrátane preukázateľného uplatnenia výnimiek.

V prípade aktuálnych zmien budú informácie aj na websídle školy čo najskôr.
Súvisiace tlačivo Čestného vyhlásenia ako aj ostatné aktuálne platné
rozhodnutia, uznesenia, usmernenia a vyhlášky 
sú k dispozícii na stiahnutie pod textom. 

Čestné vyhlásenie - zamestnanec Čestné vyhlásenie - zamestnanec
Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca a žiak Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca a žiak
Čestné vyhlásenie - plnoletý žiak Čestné vyhlásenie - plnoletý žiak
INFORMACIE_PRE_DOTKNUTE_OSOBY.pdf
Pravidlá pre vstup do priestorov školy MŠVVaŠ podľa zaradenia okresu od 3_5_2021 Pravidlá pre vstup do priestorov školy MŠVVaŠ podľa zaradenia okresu od 3_5_2021
Vyhlaska_175-UVZ-SR-k-povinnosti-prekrytia-hornych-dychacich-ciest-od-19_4_2021.pdf
Vyhláška ÚVZ SR 200_2021 vstup do priestorov škôl a prevádzok od 3_5_2021 Vyhláška ÚVZ SR 200_2021 vstup do priestorov škôl a prevádzok od 3_5_2021
Uznesenie Vlády SR č.229-_2021 od 3_5_2021 Uznesenie Vlády SR č.229-_2021 od 3_5_2021
ROZHODNUTIE-MSVVaS-od-19_4_2021-19280.pdf
Mapa COVID školský automat Mapa COVID školský automat
COVID AUTOMAT ŠKOLY COVID AUTOMAT ŠKOLY
Návrat do škôl MŠVVaŠ od 3_5_2021 Návrat do škôl MŠVVaŠ od 3_5_2021
Manuál COVID Semafor MŠVVaŠ od 3_5_2021 Manuál COVID Semafor MŠVVaŠ od 3_5_2021
Stanovisko-k-niektorym-otazkam-suvisiacim-s-obnovenim-skolskeho-vyucovania_1618004911.pdf
OZNAM-o-priebehu-vzdelavania-v-ZUs-od-1_02_2021_1616784833.pdf

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY !

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94, 92101 Piešťany
Štúrova ul. č.6, 92101 Piešťany