Dôležité oznamy a dokumenty

Prijímacie skúšky na šk. r. 2022/2023 - termíny a rozpis Prijímacie skúšky na šk. r. 2022/2023 - termíny a rozpis


Vyučovanie prebieha prezenčnou formou v zmysle aktuálne 
platných vyhlášok ÚVZ SR a manuálu Školský semafor MŠVVaŠ.

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY !

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94, 92101 Piešťany
Štúrova ul. č.6, 92101 Piešťany