Dôležité oznamy a dokumenty

Prijímacie skúšky na šk. r. 2023/2024 Prijímacie skúšky na šk. r. 2023/2024

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY !

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94, 92101 Piešťany
Štúrova ul. č.6, 92101 Piešťany