Dôležité oznamy a dokumenty

Pozývame Vás na verejné podujatia školy.
https://www.zuspiestany.sk/pozvanky/

ZUŠ organizuje návštevu opery BOHÉMA v SND

Termín: 9.1.2024, 11.00h 
Odchod spoločným autobusom z Teplickej 50,  9.00h 
Žiacky príspevok 15.00€ 
(12.00€ vstupenka + 3.00€ príspevok  na dopravu) 
Žiaci budú ospravedlnení zo školského vyučovania. 
Záujemci, hláste sa osobne u p. Bakitovej 
alebo píšte na adresu: zastupca.zuspn@gmail.com

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY !

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94, 92101 Piešťany
Štúrova ul. č.6, 92101 Piešťany