RZ pri ZUŠ Piešťany

OZ Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany, Teplická 50, 921 38 Piešťany, IČO: 42401895
oznamuje že bude v roku 2022 prijímateľom 2 % z dane príjmov na základe schválenej 
registrácie Notárskou Komorou SR. Renáta Aponyiová - predsedníčka OZ

REGISTRÁCIA RZ pri ZUŠ REGISTRÁCIA RZ pri ZUŠ
RZ pri ZUS Vyhlásenie RZ pri ZUS Vyhlásenie