RZ pri ZUŠ Piešťany

OZ Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany,
Teplická 50, 921 38 Piešťany, IČO: 42401895
oznamuje že nebude v roku 2021 prijímateľom
2 % z dane príjmov z dôvodu neschválenia
registrácie Notárskou Komorou SR.
Renáta Aponyiová - predsedníčka OZ