Výtvarný odbor

Študijné zameranie - výtvarná výchova: kresba,maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie
a práca s materiálom.

Výtvarný odbor sa vyučuje na Štúrovej ulici č. 6 v Piešťanoch (elokované pracovisko).