Výtvarný odbor

Študijné zameranie - výtvarná výchova: kresba, maľba, grafika, 
dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom.

Výtvarný odbor sa vyučuje na Štúrovej ulici č. 6 v Piešťanoch 
(elokované pracovisko).