Tanečný odbor

Študijné zameranie – tanec: klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, balet, kreatívny tanec, step, disco tanec, show dance a džezový tanec.

Štúdium prebieha v Piešťanoch na Štúrovej ulici č. 6 
(elokované pracovisko).