nameOZNAM O ZAPLATENÍ ŠKOLNÉHO ZA 1. POLROK 2016/2017

nameVÝSLEDKY DOPLŇUJÚCICH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO VÝTVARNÉHO ODBORU
nameOZNAM ZUŠ - ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017
nameROZVRH HUDOBNEJ NÁUKY NA ŠK. R. 2016/2017

nameOznam o voľnom pracovnom mieste
učiteľ (keyboard)
nameOznam o voľnom pracovnom mieste
korepetítor v tanečnom odbore

nameŠkolné I. a II. polrok 2016/2017
namePrihláška na štúdium v ZUŠ
VŠETKY ÚDAJE TREBA VYPLNIŤ, PRIHLÁŠKU VYTLAČIŤ A PRINIESŤ !
nameŽiadosť o predčasné ukončenie štúdia
Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
nameŽiadosť o prestup žiaka
Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
nameŽiadosť o prestup a zmenu pedagóga
Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
nameŽiadosť - univerzálny formulár
Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
nameŽiadosť o prerušenie štúdia
Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
nameVyhlásenie na 2% dane 2015
namePotvrdenie o zaplatení dane z prijímov 2014

nameČíslo účtu na úhradu školného pre el. úhrady v tvare IBAN
nameZUŠ školné od 1.1.2014 - VZN
nameČestné vyhlásenie zák. zástupcu
nameČestné vyhlásenie - plnoletý žiak formulár

 • Základná umelecká škola

 • Piešťany 92138 
  Teplická ul. č.50
  tel.fax.: +42133/7725131
  telefón: +42133/7718787
  mobil: +421911/275722
  e-pošta: zuspn@stonline.sk
  Teplická ul. č.94
  telefón: +42133/7621535
  Štúrova ul. č.6
  telefón: +42133/7625579