nameRozvrh hudobnej náuky
nameŠkolné I. a II. polrok 2015/2016
nameZačiatok šk. roka 2015/2016
nameZUŠ doplňujúce prijímacie skúšky pre šk. r. 2015/2016
Len na voľné miesta!
nameŠkolné I. a II. polrok 2014/2015
nameOznam o výsledku prijímacích skúšok v tanečnom odbore ZUŠ Piešťany
v školskom roku 2015/2016
nameOznam o výsledku prijímacích skúšok v hudobnom odbore ZUŠ Piešťany
v školskom roku 2015/2016
nameOznam o výsledku prijímacích skúšok vo výtvarnom odbore ZUŠ Piešťany
v školskom roku 2015/2016
namePrihláška na štúdium v ZUŠ
VŠETKY ÚDAJE TREBA VYPLNIŤ, PRIHLÁŠKU VYTLAČIŤ A PRINIESŤ !
nameŽiadosť o predčasné ukončenie štúdia
Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
nameŽiadosť o prestup žiaka
Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
nameŽiadosť o prestup a zmenu pedagóga
Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
nameŽiadosť - univerzálny formulár
Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
nameŽiadosť o prerušenie štúdia
Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
nameVyzva-2-ZRPs-2015.pdf
namePotvrdenie o zaplatení dane z prijímov 2014

nameČíslo účtu na úhradu školného pre el. úhrady v tvare IBAN
nameZmena školného od 1.1.2014
nameZUŠ školné od 1.1.2014 - VZN
nameZUŠ financovanie 2014 - VZN
nameČestné vyhlásenie zák. zástupcu
nameČestné vyhlásenie - plnoletý žiak formulár

nameVzor poštovného šeku pri uhrádzaní školného

 • Základná umelecká škola

 • Piešťany 92138 
  Teplická ul. č.50
  tel.fax.: +42133/7725131
  telefón: +42133/7718787
  mobil: +421911/275722
  e-pošta: zuspn@stonline.sk
  Teplická ul. č.94
  telefón: +42133/7621535
  Štúrova ul. č.6
  telefón: +42133/7625579