name Oznam o prijímacích skúškach uchádzačov o štúdium na ZUŠ
 v školskom roku 2015/2016
name Prihláška na štúdium v ZUŠ
 VŠETKY ÚDAJE TREBA VYPLNIŤ, PRIHLÁŠKU VYTLAČIŤ A PRINIESŤ !
name Žiadosť o predčasné ukončenie štúdia
 Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
name Žiadosť o prestup žiaka
 Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
name Žiadosť o prestup a zmenu pedagóga
 Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
name Žiadosť - univerzálny formulár
 Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
name Žiadosť o prerušenie štúdia
 Všetky údaje je potrebné vyplniť, žiadosť podpísať, vytlačiť a priniesť
name Vyzva-2-ZRPs-2015.pdf
name Potvrdenie o zaplatení dane z prijímov 2014
name Oznam o úhradách školného za I. polrok 2014/2015
name Doplňujúce prijímacie skúšky na II. polrok šk. roka 2014/2015
 Len na voľné miesta!
name Školné na šk. rok 2014/2015

name Číslo účtu na úhradu školného pre el. úhrady v tvare IBAN
name Zmena školného od 1.1.2014
name ZUŠ školné od 1.1.2014 - VZN
name ZUŠ financovanie 2014 - VZN
name Čestné vyhlásenie zák. zástupcu
name Čestné vyhlásenie - plnoletý žiak formulár

name Vzor poštovného šeku pri uhrádzaní školného

 • Základná umelecká škola

 • Piešťany 92138 
  Teplická ul. č.50
  tel.fax.: +42133/7725131
  telefón: +42133/7718787
  mobil: +421911/275722
  e-pošta: zuspn@stonline.sk
  Teplická ul. č.94
  telefón: +42133/7621535
  Štúrova ul. č.6
  telefón: +42133/7625579