Dokumenty

nameOZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
zverejnené dňa 29.6.2015

nameSPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2016/2017, dátum zverejnenia 16.11.2017
nameŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2017/2018
Dátum zverejnenia 5.10.2017
nameSPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2015/2016, dátum zverejnenia: 29.11.2016
nameSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016 príloha
nameŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2016/2017
Dátum zverejnenia 2.9.2016
nameSPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2014/2015, dátum zverejnenia: 23.11.2015
nameSPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2013/2014, dátum zverejnenia: 14.11.2014
nameŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2014/2015
Dátum zverejnenia 29.9.2014
nameSPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2012/2013, dátum zverejnenia: 15.11.2013
nameŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2013/2014
Dátum zverejnenia 24.9.2013
nameSPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2011/2012, dátum zverejnenia: 7.11.2012
nameŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2012/2013
Dátum zverejnenia 10.9.2012
nameSPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2010/2011, dátum zverejnenia: 15.11.2011
nameŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2011/2012
ISCED 1 B – Primárne umelecké vzdelanie (1., 2., 3. a 4. ročník 1.časti I. stupňa ) dátum zverejnenia: 20.09.2011
nameSPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2009/2010, dátum zverejnenia: 15.11.2010
nameSPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2008/2009, dátum zverejnenia: 18.11.2009
nameSPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za obdobie školského roka: 2007/2008, dátum zverejnenia: 15.11.2008